10528819GeïnvesteerdQuick scanAanvraag ingediendAfgewezenOn hold
Menu

Nextgen Ventures
investeert in Soulve Innovations

Home / MediMapp biedt patiënten meer grip op ziekteverloop

MediMapp biedt patiënten meer grip op zorgtraject

Soulve Innovations ontwikkelt MediMapp, een applicatie gekoppeld aan het elektronisch patiëntdossier (EPD), waardoor patiënten op elk gewenst apparaat eenvoudig, real time en interactief alle relevante informatie kunnen zien over hun behandelingen, afspraken en artsen. Zorginstellingen zetten MediMapp in om Value Based Healthcare (VBHC) te faciliteren. De softwareontwikkelaar breidt uit met een kantoor in Nijmegen. Met de investering vanuit het Topfonds Gelderland, verstrekt door fondsmanager Oost NL, Health IT en Medtech investeerder NextGen Ventures en Schot Invest kan het bedrijf doorgroeien en haar team uitbreiden.

 

 

Pieter Rhemrev, manager business unit Capital bij Oost NL, ziet veel mogelijkheden voor MediMapp, dat al met succes wordt toegepast bij het Nijmeegse Radboudumc. ‘Voor patiënten is ziek zijn al ingrijpend genoeg. Dan zit je niet te wachten op inconsistente, ongestructureerde en overbodige informatie vanuit allerlei verschillende kanten’, stelt Rhemrev. ‘MediMapp informeert patiënten zo goed mogelijk tijdens hun zorgtraject. De voorlichting is individueel, overzichtelijk en sluit aan op de medische situatie van de patiënt. Hierdoor kunnen patiënten en de mensen om hen heen zich voorbereiden op wat ze te wachten staat. We zijn er trots op dat zo’n mooi, innovatief bedrijf vanuit Nijmegen haar digitale platform verder gaat ontwikkelen.’

 

Matthijs Blokhuis, directeur Nextgen Ventures, ziet veel toegevoegde waarde voor zowel patient als zorgverlener. “Dit past binnen de strategie van Nextgen Ventures om te investeren in technologie die de patient centraal stelt en tegelijkertijd op een goede manier gebruik maakt van bestaande ICT-infrastructuur’, stelt Blokhuis. ‘Medimapp maakt op een logische manier een verbinding tussen het zorgproces en de beleving van de patiënt. Door op termijn zorgpaden beter op elkaar af te stemmen en in overleg met patiënten en professionals ook aan te passen, kan een impuls worden gegeven aan de kwaliteit, beleving en efficiëntie van de zorg’.

 

Digitale zorgpaden voor patiënt en arts dragen bij aan betere zorg

Voor de zorginstellingen levert het gebruik van MediMapp ook voordelen op, schetst Vincent Schot, directeur van Soulve Innovations. ‘Het uitzetten van een zorgpad gaat nog vaak gepaard met omslachtige administratie en handmatig werk. MediMapp onderscheidt zich van andere e-Health toepassingen door een koppeling met het elektronisch patiëntendossier (EPD). Hierdoor is MediMapp altijd actueel. ‘MediMapp detecteert zorg(paden) automatisch volgens een uniek algoritme,’ schetst Vincent Schot, directeur van Soulve Innovation. ‘Door het combineren van zorgpaden en persoonlijke data uit het EPD berekent MediMapp het zorgpad van een patiënt. Deze zorgpaden dienen ter ondersteuning van zowel zorgverlener als patiënt. Zorgverleners kunnen patiënten optimaal persoonlijk informeren en activeren met als resultaat tevreden patiënten en hogere therapietrouw,’ zegt Schot. De zorgpaden faciliteren de onderlinge afstemming tussen zorgverleners en leiden tot verdere standaardisatie en optimalisering van zorgprocessen. Zo kunnen ziekenhuizen uiteindelijk zorg bieden met een hogere kwaliteit tegen een lagere prijs en zodoende draagt MediMapp bij aan de realisatie van Value-Based HealthCare (VBHC). Radboudumc gebruikt MediMapp al sinds 2014 en werkt nauw samen met Soulve Innovations. Door de uitbreiding van Soulve Innovations naar Nijmegen wordt die samenwerking geïntensiveerd. Soulve Innovations werkt ook samen met o.a. Bergman Clinics, Antoni van Leeuwenhoek, VieCuri, Spaarne Gasthuis, VSV Rondom en andere academische en topklinische ziekenhuizen.

 

Investering versnelt opschaling

Met de investering vanuit Topfonds Gelderland, NextGen Ventures en Schot Invest B.V. kan Soulve Innovations doorgroeien en haar team uitbreiden. Schot: ‘Met de investering kunnen we onder meer nieuwe implementatietrajecten opstarten en onze bestaande en nieuwe klanten nog beter ondersteunen. We hebben daarvoor nieuwe, goed geschoolde mensen nodig. Door onder andere de aanwezigheid van de Radboud Universiteit hebben we in Nijmegen een goede voedingsbodem om die medewerkers te vinden en zien we ook op andere gebieden mogelijkheden om samen te werken.’

Meer informatie:

Oost NL – Joey Veurink, Investment Manager, 06 42 47 06 97, joey.veurink@oostnl.nl, www.oostnl.nl

Nextgen Ventures – Peter Haasjes, 0318 59 64 00, phaasjes@nextgenventures.nl, www.nextgenventures.nl

Soulve Innovations – 030 – 22 70 400, info@soulve.nu, www.soulve.nu

Tags:
Auteur

Peter Haasjes

Fondsmanager van NextGen Ventures.