10528819GeïnvesteerdQuick scanAanvraag ingediendAfgewezenOn hold
Menu

Nextgen Ventures 2 vergroot haar fondsvermogen naar € 32 mln

Home / Nextgen Ventures 2 vergroot haar fondsvermogen naar € 32 mln

Nextgen Ventures 2 vergroot haar fondsvermogen naar € 32 mln

NextGen Ventures 2 heeft haar fondsvermogen vergroot naar €32 mln. dankzij investeringen van Invest-NL en Stichting Mr. Roelsefonds. De extra investeringen stellen Nextgen Ventures in staat meer investeringen te doen in Nederlandse (high)tech ondernemingen die actief zijn in digital health en medtech.

Nextgen Ventures 2 investeert in early stage bedrijven met bedragen vanaf circa € 0,5 mln. tot € 1,5 mln. als initiële investering. Dit bedrag kan oplopen tot meer dan € 3 mln. met inbegrip van vervolginvesteringen. De investeringen worden onder meer aangewend voor het doen van klinische studies en marktintroducties in Nederland en in het buitenland.

Data is next
Nextgen Ventures 2 investeert in digital health en medtech. Het fonds heeft een voorkeur voor data-gedreven innovaties die bijdragen aan een betere behandeling, diagnostiek en zorg op afstand en die daarmee een positieve verandering teweegbrengen binnen de zorg. Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in minimaal-invasieve chirurgie en andere medisch-technische oplossingen die bijdragen aan kwalitatief betere en efficiëntere gezondheidszorg. Deze doelstelling sluit goed aan bij de focus van Invest-NL en het Mr. Roelsefonds die met het financieren van zorginnovaties een positieve bijdrage willen leveren aan betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg.

“Invest-NL is één van de grootste maatschappelijke investeerders in Nederland en speelt inmiddels een sleutelrol in het Nederlandse ecosysteem bij het naar de markt brengen van nieuwe technologische ontwikkelingen” aldus Peter Haasjes, directielid bij Nextgen Ventures 2, “Invest-NL heeft daarnaast een maatschappelijk ambitie op het gebied van gezondheidszorg en dat past erg goed bij ons fonds, Het Mr. Roelsefonds is een fonds met een indrukwekkende historie, maar ook met een duidelijke visie op de toekomst van de gezondheidszorg en vooral de duurzaamheid ervan. We zijn verheugd dat we deze twee partijen tot investeerders in Nextgen Ventures 2 mogen rekenen”.

Recent heeft Nextgen Ventures 2 geïnvesteerd in het bedrijf Manometric dat een 3D-technologie heeft ontwikkeld voor het ontwerpen en printen van ortheses en protheses, en Stentit, een bedrijf dat een regeneratieve en resorbeerbare stent heeft ontwikkeld die als eerste indicatie kan worden ingezet bij perifeer arterieel vaatlijden. Nextgen Ventures 2 is voornemens in circa 10 bedrijven te investeren.

“Met de investeringen vanuit haar eerste fonds heeft Nextgen laten zien een belangrijke bijdrage te leveren aan zowel de betaalbaarheid als kwaliteit van de zorg in Nederland”, aldus Karin Steffens, Senior Investment Manager Zorg bij Invest-NL. “In de Nederlandse zorgsector is er beperkt kapitaal beschikbaar voor vroege fase investeringen die een hoog risico dragen. Met deze investering in het tweede fonds van Nextgen Ventures wil Invest-NL de introductie van zorginnovaties naar de patiënt helpen versnellen.”.

Over Invest-NL
Invest-NL investeert als impact investor in ondernemingen en projecten die Nederland duurzamer en innovatiever maken. De organisatie financiert en adviseert innovatieve ondernemers volgens het principe ‘maatschappelijke impact is het doel, financieel rendement het middel’. Invest-NL werkt altijd samen met andere financiers en is de Nederlandse partner voor Europese investeringsinstellingen. Website: www.invest-nl.nl.

Over Stichting Mr. Roelsefonds
Het Mr. Roelsefonds streeft naar behoud en waar mogelijk verbetering van de kwaliteit van leven van mensen in de Gooi- en Vechtstreek die aangewezen zijn op (langdurige) zorg en ondersteuning. Het fonds zet in op duurzame innovaties die gericht zijn op het verantwoord voorkomen en of uitstellen van intensieve zorgvragen en het verminderen van schaarste in zorg- en personele capaciteit. Website: https://www.roelsefonds.nl

Overige informatie
Bent u geïnteresseerd in Nextgen Ventures? Voor meer informatie: www.nextgenventures.nl of stuur een e-mail naar info@nextgenventures.nl.